Jak pisać dobre teksty?

Jak pisać dobre teksty?

Pisanie tekstów to bardzo trudna sztuka. Cały proces pisania składa się z ponad 2300 liter! Mówi się, że pierwsza to strumień świadomości, a druga to jakiś fizyczny wysiłek pisarza. Niemniej jednak jest sposób! To dla Ciebie, czytelniku, tekst się pojawi!

Rodzaje tekstów

Każdy tekst musi zawierać rozpoznawalne słowa, które pojawią się na stronie i zachęcą do dalszego czytania. Ważne jest nawet niepisane słowo dla czytelnika – może to być zdjęcie czy reklama firmy. Tekst powinien być łatwo dostępny – powinien być łatwo dostępny, ponieważ jest zawarty w akapicie.

Tekst powinien być czytelny w sposób naturalny – powinien być łatwy do odczytania i łatwy do skopiowania. Tekst powinien również zawierać odpowiednią interpunkcję – bardzo ważne jest, aby znaki interpunkcyjne, zwłaszcza te dłuższe, były poprawne (aby tekst czytał bardziej naturalnie).

Tekst powinien również zawierać odpowiednie cyfry i symbole. Cyfry i symbole (takie jak procenty, ceny lub inne słowa kluczowe) powinny być pisane wielką literą.

Równie ważne jest miejsce, w którym tekst pojawia się w witrynie, na stronach Facebooka. – copywriter Poznań

IT